Centrum Diagnostyki Obrazowej

Zapisz się na badanie

Zadzwoń: 22 623 83 13 lub 22 584 13 60

Ważne dla pacjenta

centrum diagnostyki obrazowej
  • Przygotowanie do badania Rezonansem Magnetycznym jest uzależnione od części ciała wskazanej do badania.
  • Do pracowni rezonansu magnetycznego zawsze należy zgłaszać się na czczo (cztery godziny przed badaniem nie można przyjmować pokarmów stałych i płynów).
  • W przypadku badania z podaniem kontrastu, dzień przed wyznaczonym terminem wskazane jest mocne napojenie organizmu jak również po wykonaniu badania w celu wypłukania środka kontrastującego.
  • Do pomieszczenia w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami (np. klucze, breloczki itp.), gdyż te mogą zostać przyciągnięte przez magnes i mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta. Nie wolno także wchodzić do pomieszczenie z magnesem, zegarkiem oraz z kartami magnetycznymi (karty bankomatowe, kredytowe itp.), gdyż te mogą ulec rozmagnesowaniu.
  • Wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu (np. w przypadku badania oczodołów należy zmyć makijaż, w którym znajdują się drobiny metali kolorowych).
  • Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała. Badania nie wykonuje się u osób mających wszczepiony rozrusznik serca oraz pooperacyjne metalowe klipsy na tętniakach w mózgowiu.

Zapisz się na badanie

Zadzwoń: 22 623 83 13 lub 22 584 13 60

O nas

Historia firmy

Historia Centrum Diagnostyki Obrazowej sięga roku 1945.

Wtedy to dr Emil Wyrobek, specjalista w zakresie radiologii i radioterapii oraz specjalista wojewódzki do spraw radiologii założył swoją pierwszą placówkę o nazwie Zakład Rentgena. Pracownia i dom rodziny Wyrobek mieściły się wówczas w tym samym lokalu dzieląc wspólną przestrzeń.

W pracowni wykonywano badania radiologiczne oraz naświetlania radioterapeutyczne do 1950 roku, kiedy to dr Emil Wyrobek założył w Krakowie Instytut Onkologii przy ul. Garncarskiej oraz pracownię radioterapii. Pracownia Radiologiczna wykonuje badania diagnostyczne do dnia dzisiejszego pod tym samym adresem, na ul. Smoleńsk 25A w Krakowie.

W roku 1974, po śmierci dr Emila Wyrobka zakład prowadził jego syn Krzysztof Wyrobek. W roku 1997 przekształcił go w spółkę cywilną, którą zarządzał wraz z żoną i dziećmi. Od 2000 roku firma stopniowo powiększała się o nowe placówki.

Obecnie w Zakładzie Rentgena i USG Wyrobek wykonywany jest pełen zakres badań radiologicznych, ultrasonograficznych oraz tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W 2005 roku zostały uruchomione także badania mammograficzne w mammobusach.

Obecnie firma prowadzona i zarządzana jest przez żonę Krzysztofa, dr n. med. Zofię Wyrobek specjalistę radiologa i czwórkę ich dzieci. Dwójka z nich to również lekarze specjaliści radiolodzy.

Na terenie całej Polski działa 11 oddziałów firmy. (http://wyrobek.pl/lokalizacje.html).

Najnowsza placówka pod nazwą Centrum Diagnostyki Obrazowej wyposażona w rezonans magnetyczny, uruchomiona została w warszawskim szpitalu im. prof. W.Orłowskiego.

centrum diagnostyki obrazowej

Dr Emil Wyrobek (1906 – 1974)

  • Urodził się 21 VIII 1906 roku w Żywcu. Medycynę studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • W 1932 roku otrzymał dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Szybko podjął badania naukowe. Po ukończeniu studiów pracował w Zakładzie Anatomii Patologicznej UJ.
  • W 1933 roku został przyjęty do pracy w Klinice Ginekologicznej UJ, a stamtąd skierowany jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej na dalsze studia i specjalizację radiologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem promieniolecznictwa nowotworów złośliwych. Studia te odbywał kolejno w Instytucie Radowym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w Instytucie Radowym w Sztokholmie i w Instytucie Radowym Uniwersytetu Paryskiego.
  • Po powrocie do kraju zorganizował Oddział Radowy i Roentgena w Klinice Ginekologicznej UJ; oddziałem tym kierował do wybuchu wojny obronnej w 1939 roku; zdążył wprowadzić nowoczesne metody leczenia.